Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum
Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum
Begunstigers van onze vereniging

Webarchief van kaatsvereniging
Klaas Thomas te Anjum

Anjum, voorjaar 2021

Geachte dames en heren,

In het jaar 2009 kreeg kv Klaas Thomas een website. Dit betekende een verbetering van communicatie tussen bestuur en leden. Ook het via de website aanmelden voor wedstrijddeelname was een stap voorwaarts. In 2016 koos de vereniging om onduidelijke redenen voor een andere website en beheerder.

In verband met bovenstaande hierbij het webarchief van de Anjumer kaatsvereniging van de jaren 2009 tot en met 2016
Klik voor 2009 Klik voor 2010 Klik voor 2011 Klik voor 2012 Klik voor 2013a Klik voor 2013b Klik voor 2014 Klik voor 2015 Klik voor 2016

Foto rechtsboven : Jetske Kuipers (1903-1985) en Klaas Thomas Mosselman (1889-1985) naar wie de Anjumer kaatsvereniging is vernoemd.